دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1

دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با کمیت های الکتریکی و … می باشد. کمیت های الکتریکی 1- ولتاژ 2- جریان  3- توان  4- انرژی  5- با الکتریکی  6- شار الکتریکی سلف : یک عنصر…

ادامه مطلب