دانلود جزوه سیستم های مدرن در موتورهای احتراق داخلی

دانلود جزوه سیستم های مدرن در موتورهای احتراق داخلی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با موتورهای بنزینی چهار زمانه و … می باشد. موتورهای بنزینی چهار زمانه مرحله اول مخلوط هوا و سوخت در مرحله مکش وارد سیلندر می گردد. مرحله دوم مخلوط…

ادامه مطلب