دانلود رايگان جزوه دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دانلود جزوه دوره آموزشی مبانی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دراين جزوه سعي شده تمامي مطالب كه در دوره هاي آموزشي مباني سيستم تدريس شده و حاصل چندين سال پژوهش بوده بصورت نظام مند اماده شود . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب…

ادامه مطلب

دانلود رايگان راهنماي بيماري هاي پريوني در بيمارستان

دانلود رايگان راهنماي بيماري هاي پريوني در بيمارستان مجموعة حاضر تحت عنوان راهنماي پيشگيري از انتقال بيماريهاي پريوني در بيمارستانها،آزمايشگاهها و ديگر مراكز بهداشتي درماني، مشتمل بر 8 فصل و 5 پيوست، به دنبال برگزاري اجلاس مشورتي مجمع پيشگيري و مراقبت در سازمان جهاني بهداشت درخصوص يا بيماريهاي پريوني TSE اقدامهاي پزشكي و بيمارستاني در…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه پاتولوژي اختصاصي

دانلود رايگان جزوه پاتولوژي اختصاصي جزوه پاتولوژي اختصاصي كه توسط دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد تدوين و ارائه شده برگرفته از نكته هاي كلاسي دكتر نيما محمديان عضوهيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد بوده و جزو جزوات كاربردي دانشجويان اين دانشگاه ميباشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه…

ادامه مطلب

دانلود مجموعه جزوات ويروس شناسي

دانلود رايگان مجموعه جزوات ویروس شناسی ويروس شناسي يكي از كاربردترين شاخه هاي علوم پزشكي ميباشد كه همواره پژوهشگران فراواني را جذب خود مي نمايد . بدون شك لازمه موفقيت در هر رشته اي دستيابي به جزوات برتر ميباشد . جزوات ويروس شناسي توسط دانشجويان علوم پزشكي تهران در ده فصل تهيه و تدوين شده…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه تفسیر ABG

دانلود رايگان جزوه تفسیر  ABG در اين جزوه كه توسط دانشجويان علوم پزشكي شهيد بهشتي تهيه شده سعي شده مباحث اختلات اسيد-باز و ph بصورت ساده و روان با استفاده از نمودارها توضيح داده شود شما ميتوانيد اين فايل را بصورت رايگان از مادسيج دانلود نماييد .  

ادامه مطلب