اسلام و جغرافیا (ویدئویی)

بعد از ظهور اسلام در کشورهایی که دین اسلام را پذیرفته بودند، شکوفایی علمی و فرهنگی چشم گیری روی داد. از جمله علومی که به خصوص بعد از اسلام به آن پرداخته شود علم جغرافیا بود. جغرافیا برای مسلمانان  به ویژه در تشخیص جهت قبله کمک می کند. جغرافیا به دو حوزه جغرافیای طبیعی و…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه کارگاه برنامه ریزی روستایی

دریافت جزوه کارگاه برنامه ریزی روستایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با مناطق روستایی می باشد. مناطق روستایی مناطق روستایی همان جایی است که اکثریت مردم جهان در آن جا زندگی می کند. متاسفانه اکثر این مردمان را فقیران و محرومان تشکیل می دهند.تعداد…

ادامه مطلب

جزوه مبانی جغرافیای طبیعی شهر و هیدرولوژی و سیل خیزی شهر

دریافت جزوه جغرافیای طبیعی شهر هیدرولوژی و سیل خیزی شهر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اصول هیدرولوژی می باشد. آب هایی که بر سطح زمین جریان دارند حاصل فرآیندهای اقلیمی هستند که پس از طی مراحلی وارد شبکه های هیدروگرافی سطح زمین می…

ادامه مطلب

جزوه گردآوری شده نظریه ها و مکاتب جغرافیای شهری

دریافت جزوه گردآوری شده نظریه ها و مکاتب جغرافیای شهری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اهمیت و ضرورت تحقیق می باشد. چهار مکتب ماندگار در جغرافیا تفاوت های مکانی: دیدگاه سنتی به مدت 2000 سال به عنوان یک آکادمیکی مورد بحث بوده است تفاوت…

ادامه مطلب

جزوه اکوسیستم طبیعی ایران

دریافت جزوه اکوسیستم طبیعی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اکولوژی می باشد. تعریف اکولوژی علمی است که در آن ارتباط بین موجودات زنده و محیط زیستشان مورد مطالعه قرار می گیرد مطالعات اکولوژیکی بر چگونگی جریان انرژی از در سرتاسر اکوسیستم از جذب…

ادامه مطلب

جزوه زمین شناسی ایران

دریافت جزوه زمین شناسی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با کواترنری در ایران می باشد. افیولیت های ایران در زمین شناسی ایران افیولیت به مجموعه ای از سنگ های مافیک و اولترامافیک گفته می شود که ممکن است منظم و لایه لایه باشند و…

ادامه مطلب

جزوه رایگان تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی

دریافت جزوه تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با ساخت نمودارمیباشد. کاربرد نقشه و نمودار در جغرافیا جغرافیا همواره با نقشه و نمودار سروکار داشته و امروزه نیز با پیشرفت ابزارهای جغرافیایی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است….

ادامه مطلب

خلاصه جزوه فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی

دریافت جزوه فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با عنوان ایدئولوژی می باشد. امروزه عوامل شناخت جغرافیای نو از سنتی فلسفه های سیاسی و نظریه های اجتماعی است . سیاست اقتصادی کشورهای جغرافیای اجتماعی آن ها را خلق…

ادامه مطلب

پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

دریافت پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف و مفاهیم شهر و روستا می باشد. مفهوم شهر از نظر نوع معیشت روستا معمولا جایی است که اساس و مبنای معیشت آن بر کار کشت…

ادامه مطلب