دانلودمکالمات روزمره انگلیسی با روش TEC

  روش خارق العاده  و اعجاب برانگیز  TEC Method یکی از تازه ترین سیستم های  آموزشی است که برای نخستین بار  فکرافزارها و ابزارهای کمک آموزشی  به سبک لایتنر را به صورت نوشتاری در آورده است . با این کار احتیاج  به وسایل گرانقیمت و دست وپاگیر در فرایند آموزش را مرتفع ساخته و آن را…

ادامه مطلب