بیماریهای شایع عضلانی

عضله بافت بدنی است که چون قدرت انقباض دارد،حیوانات عالی تر را قادر می کند تا بدنشان را تکان دهند.عضلات به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:ارادی و غیر ارادی.عضلات ارادی با اراده کنترل می شوند و عضلات غیر ارادی به طور مستقل کار می کنند  

ادامه مطلب

ارگونومي در رانندگي

ضربه به گردن، التهاب نسبتا شديدي است كه بدليل فشار و كشيدگي شديد مهره ها ، عضلات ، اعصاب و ديسكهاي مهره اي گردن بوجود مي آيد.اين آسيب بدليل ضربه ناگهاني و نا خود آگاه از پشت خصوصا در تصادفات رانندگي همراه با پرتاب سريع گردن به سمت عقب و سپس بازگشت به سمت جلو…

ادامه مطلب