دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2

دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با تقسیم بندی شکست و …. می باشد. تقسیم بندی شکست 1- شکست ترد: در شکست ترد در مورد فلزات معمولا همراه با اشاعه ی سریع ترک است و ظاهرا ماکروسکوپی تغییر…

ادامه مطلب