دانلود رایگان جزوه سبک دلبستگی

دریافت رایگان جزوه سبک دلبستگی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 58 صفحه ای ، با عنوان سبک دلبستگی و روابط اجتماعی ، توسط فاطمه شعیبی تهیه ودر پایین قابل دانلوداست .در این جزوه توضیحاتی درباره زندگینامه جان بالبی داده شده است .در ادامه  تعریفی از دلبستگی و دلبستگی سیستم تنظیم کننده آمده است…

ادامه مطلب

دانلود رايگان جزوه رويكردهاي مشاوره

دریافت رایگان جزوه رویکردهای عمده در مشاوره از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 19 صفحه ای ، با عنواننظریه های مشاوره ،در پایین قابل دانلوداست . کمک کردن به دیگران یکی از محترم ترین فعالیت های انسانی است .نظریه هایی که در جزوه زیر آمده است همگی یک وجه اشتراک دارند ؛ کمک به…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه کیفیت زندگی

دریافت رایگان جزوه کیفیت زندگی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 23 صفحه ای ، با عنوان کیفیت زندگی ،در پایین قابل دانلوداست . تعریف کیفیت زندگی برحسب تجربه درونی ،ذهنی  وشخصی ،شاخص پژوهش های سلامت ذهنی به طور کلی ونظریه کیفیت زندگی به طور اختصاصی است .در نظریه کیفیت زندگی ،عواطف وهیجانات و قضاوت های…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه نظریه های انگیزشی

دریافت رایگان جزوه انگیزش و نظریه های انگیزشی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 25 صفحه ای ، با عنوان انگیزش و نظریه های انگیزشی ،در پایین قابل دانلوداست . تعریف: شعبانی (1384) انگیزش را یکی از عوامل موثر در یادگیری می داند .وی تصریح می کند که انگیزش به علت های متفاوتی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه بهداشت روانی

دریافت رایگان جزوه بهداشت روانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 52 صفحه ای ، جزوه بهداشت روانی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در پایین قابل دانلوداست . مفاهیم و مبانی بهداشت روان: در معنای اصطلاحی به دوصورت کلی بیان شده است : *به مثابه یک حالت و کیفیت روانی حاکم بر انسان *به…

ادامه مطلب