دانلود جزوه مبانی مهندسی برق

دریافت جزوه مبانی مهندسی برق 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با قانون فارادی می باشد. قانون فارادی اگر سیمی را در میدان ثابت حرکت دهیم در دو سر سیم یک ولتاژ پدید می آید که آن را ولتاژ القائی گویند.حالا اگر سیم…

ادامه مطلب

خلاصه جزوه سوخت و احتراق

دریافت جزوه سوخت و احتراق از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با انواع سوخت ها می باشد. انواع سوخت ها در طی فرآیند فتوسنتز در گیاهان انرژی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود بنابراین با سوزاندن چوب یا گیاهان خشک این انرژی خورشیدی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه علم مواد

دریافت جزوه علم مواد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با خستگی ساکن می باشد. خستگی در علم مواد به طور کلی 2 نوع خستگی وجود دارد: 1- ساکن(استاتیکی) 2-سیکلی(مثل چرخ دنده ها) در واقع خستگی آن حالت است که در ماده ترکی به…

ادامه مطلب