دانلود رايگان کتاب مکانیک آماری پتریا (زبان اصلي)

دانلود رايگان کتاب مکانیک آماری پتریا (زبان اصلي) كتاب مكانيك آماري پتريا منبع اصلي درس مکانيک آمااري پيشرفته ارشد و دکترا براي دانشجويان فيزيک است كه بسيار مفيد مي باشد . اين كتاب به زبان اصلي و داراي 542 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فیزیک حالت جامد کیتل (زبان اصلي)

دانلود رايگان کتاب فیزیک حالت جامد کیتل (زبان اصلي) كتاب فيزيك حالت جامد كيتل منبع اصلي فيزيك حالت جامد  مي باشد كه بسيار مفيد مي باشد . اين كتاب به زبان اصلي و داراي 689 صفحه مي باشد و ويرايش هفتم اين كتاب است . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است…

ادامه مطلب

دانلود رايگان كتاب تكنيك هاي عددي در الكترومغناطيس (زبان اصلي)

دانلود رايگان كتاب تكنيك هاي عددي در الكترومغناطيس (زبان اصلي) كتاب تكنيك هاي عددي در الكترومغناطيس از منابع درسي در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد كه بسيار مفيد مي باشد . اين كتاب به زبان اصلي و داراي 750 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب…

ادامه مطلب

دانلود رایگان حل المسائل الکترودینامیک جکسون

دانلود رایگان حل المسائل الکترودینامیک جکسون كتاب الكتروديناميك از منابع درس الكتروديناميك مقطع كارشناسي ارشد مي باشد كه بسيار مفيد مي باشد . اين كتاب به زبان اصلي مي باشد . اين حل المسائل به صورت بخش به بخش تفكيك شده و مي توانيد به راحتي به فصل مورد نظر و تمرين خاصي كه مد…

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب الکترودینامیک جکسون (زبان اصلي)

دانلود رایگان کتاب الکترودینامیک جکسون (زبان اصلي) كتاب الكتروديناميك از منابع درس الكتروديناميك مقطع كارشناسي ارشد مي باشد كه بسيار مفيد مي باشد و كتاب جكسون نيز از منابع اصلي آن به شمار مي رود . اين كتاب به زبان اصلي و داراي 833 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي…

ادامه مطلب

دانلود رايگان كتاب الكتروديناميك گرينر ( زبان اصلي)

دانلود رايگان كتاب الكتروديناميك  گرينر ( زبان اصلي) كتاب الكتروديناميك از منابع درس الكتروديناميك مقطع كارشناسي ارشد مي باشد كه بسيار مفيد مي باشد . اين كتاب به زبان اصلي و داراي 566 صفحه مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فیزیک 2 هالیدی (ويرايش 8)

دانلود رايگان کتاب فیزیک 2 هاليدي كتاب حاضر ، كتاب كامل و رايگان فيزيك 2 هاليدي (الكتريسيته و مغناطيس) ويرايش هشتم مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فیزیک 1 هالیدی (ويرايش چهارم)

دانلود رايگان کتاب فیزیک 1 هاليدي كتاب حاضر ، كتاب كامل و رايگان فيزيك 1 هاليدي ويرايش چهارم مي باشد كه خدمت شما تقديم مي گردد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور…

ادامه مطلب