دانلود رايگان راهنماي آزمایشگاهی تشخیص عفونتهاي بیمارستانی

دانلود رايگان راهنماي آزمایشگاهی تشخیص عفونتهاي بیمارستانی عفونتهاي بیمارستانی همواره از مشکلات گروه پزشکی بودهاست و نقش آزمایشگاه در شناسایی، کنترل و پایش این عفونتها از اهمیت ویژهاي برخوردار است. با توجه به این مهم، کتاب حاضر تحت عنوان راهنماي آزمایشگاهی تشخیص عفونتهاي بیمارستانیبراي اولین بار تدوین شدهاست.4 و بخش اول فصل 5 با ،3…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فیزیک 2 هالیدی (ويرايش 8)

دانلود رايگان کتاب فیزیک 2 هاليدي كتاب حاضر ، كتاب كامل و رايگان فيزيك 2 هاليدي (الكتريسيته و مغناطيس) ويرايش هشتم مي باشد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فیزیک 1 هالیدی (ويرايش چهارم)

دانلود رايگان کتاب فیزیک 1 هاليدي كتاب حاضر ، كتاب كامل و رايگان فيزيك 1 هاليدي ويرايش چهارم مي باشد كه خدمت شما تقديم مي گردد . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه  كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را با تلاش فراوان جمع آوري كرده و به طور…

ادامه مطلب

دانلود رايگان كتاب راهنمای کاربردی تجویز آنتی بیوتیک ها

دانلود رايگان كتاب راهنمای کاربردی تجویز آنتی بیوتیک ها کتاب راهنمای جامع آنتی بيوتيک ها که با زحمـت همـکاران ارجمـند بخـش علمی (آقایان دکتر سامان ستايش و محمدرضا گلستانی) و اهتمام روابط عمومی و امور بین الـملل شرکت داروسازی فارابی فراهم آمده ، بطور قطع به عنوان مأخذ سريع برای دانشجويان ، کارورزان و همکاران…

ادامه مطلب

دانلود رایگان واژه نامه ریاضی دانشگاه شریف

دانلود رایگان واژه نامه ریاضی دانشگاه شریف در اين پست واژه نامه ي رياضي دانشگاه شريف را كه 100 صفحه مي باشد به شما تقديم مي كنيم . در اين واژه نامه اصطلاحات تخصصي رشته ي رياضي به طور پوشش داده شده است . بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب فقه نظام سیاسی اسلام (جلد 1)

دانلود رايگان کتاب  فقه نظام سیاسی اسلام بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات مورد نياز…

ادامه مطلب

دانلود رايگان کتاب ریاضی عمومی استوارت

دانلود رايگان کتاب ریاضی عمومی استوارت بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات مورد نياز خود…

ادامه مطلب

دانلود کتاب اصول ساختمان داده ها (قلزم)

دانلود رايگان كتاب كامل اصول ساختمان داده ها بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات مورد…

ادامه مطلب

کتاب وضع کنونی جهان اسلام 1

دانلود رايگان كتاب وضع كنوني جهان اسلام (1) بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات مورد…

ادامه مطلب

كتاب روش تحقيق در علوم سياسي

دانلود رايگان خلاصه كتاب روش تحقيق در علوم سياسي بخشي از وظايف  سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب