نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع کتابخانه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع کتابخانه) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب

نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع سیستم انتخاب واحد دانشگاه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع سیستم انتخاب واحد دانشگاه) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به…

ادامه مطلب

دانلود جزوه مهندسی نرم افزار1 (ترجمه کتاب پرسمن)

دانلود رایگان جزوه مهندسی نرم افزار1 (ترجمه کتاب پرسمن) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب

نمونه پروژه پایگاه داده (سیستم رزرو هواپیمایی)

دانلود رایگان نمونه پروژه پایگاه داده (سیستم رزرو هواپیمایی) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(موضوع داروخانه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(موضوع داروخانه) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب

دانلود نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(وب سایت فروشگاه موبایل)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(وب سایت فروشگاه موبایل) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب…

ادامه مطلب