نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۲(موضوع کتابخانه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۲(موضوع کتابخانه) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به کتب و جزوات…

ادامه مطلب

نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۲(موضوع سیستم انتخاب واحد دانشگاه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۲(موضوع سیستم انتخاب واحد دانشگاه) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به…

ادامه مطلب

دانلود جزوه مهندسی نرم افزار۱ (ترجمه کتاب پرسمن)

دانلود رایگان جزوه مهندسی نرم افزار۱ (ترجمه کتاب پرسمن) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به کتب و جزوات…

ادامه مطلب

نمونه پروژه پایگاه داده (سیستم رزرو هواپیمایی)

دانلود رایگان نمونه پروژه پایگاه داده (سیستم رزرو هواپیمایی) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به کتب و جزوات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۱(موضوع داروخانه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۱(موضوع داروخانه) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به کتب و جزوات…

ادامه مطلب

دانلود نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۱(وب سایت فروشگاه موبایل)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار ۱(وب سایت فروشگاه موبایل) بخشی از وظایف سایت “شبکه علمی پژوهشی مادسیج” این است که با تلاش فراوان کتب و جزوه های نایاب هر رشته را جمع آوری کرده و به طور رایگان در دسترس دانشجویان عزیز قرار می دهد تا دانشجویان بتوانند به طور منسجم به کتب…

ادامه مطلب