دانلود رایگان جزوه کارگاه برنامه ریزی روستایی

دریافت جزوه کارگاه برنامه ریزی روستایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با مناطق روستایی می باشد. مناطق روستایی مناطق روستایی همان جایی است که اکثریت مردم جهان در آن جا زندگی می کند. متاسفانه اکثر این مردمان را فقیران و محرومان تشکیل می دهند.تعداد…

ادامه مطلب

جزوه مبانی جغرافیای طبیعی شهر و هیدرولوژی و سیل خیزی شهر

دریافت جزوه جغرافیای طبیعی شهر هیدرولوژی و سیل خیزی شهر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اصول هیدرولوژی می باشد. آب هایی که بر سطح زمین جریان دارند حاصل فرآیندهای اقلیمی هستند که پس از طی مراحلی وارد شبکه های هیدروگرافی سطح زمین می…

ادامه مطلب

جزوه گردآوری شده نظریه ها و مکاتب جغرافیای شهری

دریافت جزوه گردآوری شده نظریه ها و مکاتب جغرافیای شهری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اهمیت و ضرورت تحقیق می باشد. چهار مکتب ماندگار در جغرافیا تفاوت های مکانی: دیدگاه سنتی به مدت 2000 سال به عنوان یک آکادمیکی مورد بحث بوده است تفاوت…

ادامه مطلب

جزوه اکوسیستم طبیعی ایران

دریافت جزوه اکوسیستم طبیعی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اکولوژی می باشد. تعریف اکولوژی علمی است که در آن ارتباط بین موجودات زنده و محیط زیستشان مورد مطالعه قرار می گیرد مطالعات اکولوژیکی بر چگونگی جریان انرژی از در سرتاسر اکوسیستم از جذب…

ادامه مطلب

جزوه زمین شناسی ایران

دریافت جزوه زمین شناسی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با کواترنری در ایران می باشد. افیولیت های ایران در زمین شناسی ایران افیولیت به مجموعه ای از سنگ های مافیک و اولترامافیک گفته می شود که ممکن است منظم و لایه لایه باشند و…

ادامه مطلب

جزوه رایگان تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی

دریافت جزوه تفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با ساخت نمودارمیباشد. کاربرد نقشه و نمودار در جغرافیا جغرافیا همواره با نقشه و نمودار سروکار داشته و امروزه نیز با پیشرفت ابزارهای جغرافیایی هنوز جایگاه خود را حفظ کرده است….

ادامه مطلب

خلاصه جزوه فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی

دریافت جزوه فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با عنوان ایدئولوژی می باشد. امروزه عوامل شناخت جغرافیای نو از سنتی فلسفه های سیاسی و نظریه های اجتماعی است . سیاست اقتصادی کشورهای جغرافیای اجتماعی آن ها را خلق…

ادامه مطلب

جزوه مبانی جغرافیای طبیعی

دریافت جزوه جغرافیای طبیعی شهر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با هیدرولوژی و سیل خیزی شهر می باشد. آشنایی با اصول هیدرولوژی آب هایی که بر سطح زمین جریان دارند حاصل فرآیندهای اقلیمی هستند که پس از طی مراحلی وارد شبکه های هیدروگرافی سطح…

ادامه مطلب

جزوه جغرافیا انسانی 2

دریافت جزوه جغرافیای انسانی 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با جغرافیای طبیعی می باشد. بومیان ایران قدیمی ترین مردمی که در ایران به تمدن شهر نشینی رسیده اند عیلامیان بوده اند که در ابتدا در اطراف شهر شوش بساط شهر نشینی و کشاورزی…

ادامه مطلب

جزوه عوامل موثر در روند شهر نشینی

دانلود جزوه عوامل موثر در روند شهر نشینی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با عوامل مختلف موثر می باشد. عوامل اقتصادی این عامل بر چگونگی تولید و توزیع و بازار و ثروت و حرکت  و گردش کالاها نظر دارد . اگر فرم کالبدی شهر به…

ادامه مطلب