دانلود خلاصه جزوه جامعه شناسی سیاسی ایران

دریافت جزوه جامعه شناسی سیاسی ایران  از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانجشویان رشته علوم سیاسی با طبقات و نیروهای اجتماعی می باشد. طبقات و نیروهای اجتماعی اشرافیت زمیندار: از نظر سابقه تاریخی در ایران با توجه به نوع پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی هیچگاه اشرافیت موروثی و برخوردار…

ادامه مطلب

جزوه تئوریهای انقلاب

دریافت جزوه تئوری های انقلاب از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته علوم سیاسی با تعریف انقلاب می باشد. نظریه یا مدل انقلاب ضروری است که پیش از بحث درباره انقلاب شناختی هر چند مختصر از مفهوم تئوری و همچنین مدل داشته باشیم زیرا مسلما عنوان درس…

ادامه مطلب

دانلود جزوه احزاب سیاسی

دریافت رایگان جزوه احزاب وگروه های سیاسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان ۱۸ صفحه ای ، با عنوان احزاب و گروه های سیاسی ، خلاصه ای  از یک کتاب است که توسط  احمد نقیب زاده تهیه ودر پایین قابل دانلوداست . حزب پدیده ای جدید است که در یکی دو قرن اخیر…

ادامه مطلب

جزوه جهانی شدن

دریافت جزوه جهانی شدن از شبکه آموزشی پژوهشسی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با تعریف جهانی شدن و منطقه گرایی می باشد. جهانی شدن شاید بتوان جهانی شدن را فرآیند شدت گرفتن تعامل از راه دور در میان مردم دنیا تعریف کنیم در واقع جهانی شدن برای هر تفکری بنا به…

ادامه مطلب

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱

دریافت  جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۱ از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از اائه این مطلب آشنایی با شباهت ها و تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی و عمومی می باشد. موضوع های حقوق بین الملل خصوصی ۱ تعارض قوانین این موضوع در حقوق بین الملل خصوصی مطالعه ی قاعده هایی است…

ادامه مطلب

جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲

دریافت جزوه حقوق بین الملل خصوصی ۲ از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با مساله تعارض قوانین و عوامل پیدایش آن می باشد. عوامل پیدایش تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ۲ این عوامل شامل توسعه ی روابط و مبادلات بین المللی،اغماض قانون گذار ملی و امکان…

ادامه مطلب

جزوه حقوق بین الملل عمومی

دریافت جزوه حقوق بین الملل عمومی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با تعریف حقوق بین الملل تابعان آن و قلمرو حقوق بین الملل می باشد. بنیادهای حقوق بین الملل در قرن هفدهم گروسیوس حقوقدان معروف هلندی که به پدر حقوق بین الملل لقب گرفته و او را…

ادامه مطلب