دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با آنژین و داروهای آن و…. می باشد. فارماکولوژی فارماکولوژی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود: 1-فارماکودینامیک: که به بررسی اثر داروها بر بدن می پردازد. 2- فارماکوکینیتیک : که به بررسی اثر بدن…

ادامه مطلب