دانلود رایگان جزوه جامع کنترل اتوماتیک

دریافت جزوه کنترل اتوماتیک از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی داشنجویان رشته مهندسی مکانیک با متغییر وضعیت می باشد. متغیر وضعیت متغیر وضعیت عبارت است از چیزی است که وضعیت سیستم را معین می کند. در یک سیستم حداقل متغییرهایی که با دانستن شرایط اولیه آن ها و…

ادامه مطلب

خلاصه جزوه سوخت و احتراق

دریافت جزوه سوخت و احتراق از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با انواع سوخت ها می باشد. انواع سوخت ها در طی فرآیند فتوسنتز در گیاهان انرژی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود بنابراین با سوزاندن چوب یا گیاهان خشک این انرژی خورشیدی…

ادامه مطلب