پرسشنامه ارزشیابی توصیفی

  دریافت پکیج پرسشنامه مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی از دید معلمان مدارس ابتدایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه به مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس استانداردهای چهارگانه ارزشیابی(اخلاقی،کارآوری، قابلیت اجرا و دقت ) می پردازد. پرسشنامه حاضر 30 ماده دارد و 4 مولفه را مورد…

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری

دریافت جزوه فناوری اطلاعات در پرستاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته پرستاری با  اصول ارگونومی می باشد. مهارت انفورماتیک مواردی از قبیل ارزیابی صحت اطلاعات بهداشتی روی وب کمک به بیماران در به کارگیری پایگاه داده برای اخذ تصمیم آگاهانه و ارائه مشاوره،مشارکت در ایجاد…

ادامه مطلب

جزوه فارماکولوژی یا داروشناسی

دریافت جزوه فارماکولوزی یا دارو شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته اتاق عمل و پرستاری با  سیستم های اعصاب خودکار تیروئید و داروهای ان  و … می باشد. مراحل رسیدن دارو به بدن غلظتی از دارو که به محل عمل در بدن می رسد به…

ادامه مطلب