دانلود رایگان پاورپوینت نظریه های هوش

دانلود رایگان پاورپوینت نظریه های هوش از شبکه آموزشی پژوهشی ایران —کلمه هوش تحت عنوان عقل و خرد ، از زمان های قدیم مورد بحث فلاسفه بوده است .بحث هوش به صورت جدی و در شکل روان شناختی خود از اوایل قرن بیستم آغاز شده است و علت اصلی این امر توجه به نقش تفاوت…

ادامه مطلب

دانلود رایگان پاورپوینت نوروفیدبک

دانلود رایگان پاورپوینت نوروفیدبک از شبکه آموزشی پژوهشی ایران —در طول روز، امواج مغزی بی شماری در سر تک تک انسان ها در جریان است بی آنکه هیچ گونه اطلاعاتی از عملکردشان ویا حتی وجود ان ها داشته باشند. این امواج مغزی و فرایندهایی که در ذهن ما رخ می دهد و از دید ما…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت خانواده درمانی

دانلود  پاورپوینت خانواده درمانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران — خانواده‌ درمانی نوعی مداخله‌درمانی است که با هدف ، از بین بردن اختلالات عاطفی و پیچیده ای که در خانواده ها دیده می شود انجام می شود . این درمان، در واقع نشانگر ارتباطات انسانی و عاطفی است که بدنبال کشف حقايق اساسی زندگی است…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت مصاحبه بالینی

دانلود رایگان پاورپوینت مصاحبه بالینی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران در مصاحبه انگیزشی که صورت می گیردتوانایی های مشاور بسیار مهم است.در این نوع مصاحبه هدف تغییر نگرش بیمار نسبت به خوبی ها و بدی های ادامه مصرف مواد است. به عبارت دیگرآنچه در این رویکرد مطرح است رفع احساس شک مراجعان به درمان و تشویق…

ادامه مطلب

پاورپوینت روانشناسی تربیتی

دریافت پاورپوینت روانشناسی تربیتی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با روانشناسی تربیتی یا همان روانشناسی پرورشی و تعریف آموزش می باشد. منابع انتخاب هدف های آموزشی تهیه و تدوین هدف های آموزشی اولین مرحله از مراحل فعالیت های آموزشی معلم است در این مرحله است که معلم…

ادامه مطلب

پاورپوینت روانشناسی کار

دریافت پاورپوینت روانشناسی کار از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده و تعریف روانشناسی می باشد. روانشناسی روانشناسی علمی است که به بررسی رفتار و فرآیند های ذهنی موجود زنده می پردازد. رشته های روانشناسی به دو گروه بزرگ تقسیم…

ادامه مطلب