نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع کتابخانه)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 2(موضوع کتابخانه) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب و جزوات…

ادامه مطلب

نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(موضوع سیستم اطلاعاتی بیمارستان)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(موضوع سیستم اطلاعاتی بیمارستان) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب…

ادامه مطلب

دانلود نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(وب سایت فروشگاه موبایل)

دانلود رایگان نمونه پروژه مهندسی نرم افزار 1(وب سایت فروشگاه موبایل) بخشي از وظايف سايت “شبكه علمي پژوهشي مادسيج” اين است كه با تلاش فراوان كتب و جزوه هاي ناياب هر رشته را جمع آوري كرده و به طور رايگان در دسترس دانشجويان عزيز قرار مي دهد تا دانشجويان بتوانند به طور منسجم به كتب…

ادامه مطلب