پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

دریافت پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف و مفاهیم شهر و روستا می باشد. مفهوم شهر از نظر نوع معیشت روستا معمولا جایی است که اساس و مبنای معیشت آن بر کار کشت…

ادامه مطلب

جزوه خلاصه رخدادهای حدی اقلیمی ایران

دریافت جزوه خلاصه رخدادهای حدی اقلیمی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان شته جغرافیا با این پدیده های طبیعی می باشد. برخی رخدادهای اقلیمی زمین در سال 2012 سازمان جهانی هواشناسی با همکاری سازمان اقیانوس شناسی و هواشناسی امریکا هر ساله گزارش جامعه از اقلیم کره…

ادامه مطلب

پاورپوینت جامع ژئومورفولوژی ایران

دریافت پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اشکال عمده ناهمواری می باشد. اثرات مورفولوژیکی تنوعات اقلیمی ایران در واقع چهره متنوع اقلیمی ایران عامل پیدایش مناطق کاملا متفاوت از نظر شرایط تخریبی و سیستم های فرسایش و شکل یابی نهایی سطوح…

ادامه مطلب

پاوروینت نقشه های زمین شناسی

دانلود پاورپوینت نقشه های زمین شناسی وانواع آن از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف علم زمین شناسی می باشد. تعریف زمین شناسی زمین شناسی دانش سیاره زمین است ودرباره منشا مواد و اشکال موجود بر آن صحبت می‌کند.مقصود از زمین شناسی ، شناسایی و…

ادامه مطلب

پاورپوينت اقلیم شناسی ایران(آب و هوای ایران)

ايران به دليل برخورداري از تنوع اقليمي جايگاه ويژه اي در سطح جهان دارد بگونه اي كه بندرت ميتوان كشوري را پيدا كرد كه در يك زمان چهار اقليم را در خود داشته باشد پاورپوينت اقليم شناسي ضمن معرفي اقليم هاي ايران به بررسي تاثير اقليم برساختار جغرافياي كشورمان پرداخته است شما ميتوانيد اين فايل…

ادامه مطلب