پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران

دریافت پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف و مفاهیم شهر و روستا می باشد. مفهوم شهر از نظر نوع معیشت روستا معمولا جایی است که اساس و مبنای معیشت آن بر کار کشت…

ادامه مطلب

جزوه خلاصه رخدادهای حدی اقلیمی ایران

دریافت جزوه خلاصه رخدادهای حدی اقلیمی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان شته جغرافیا با این پدیده های طبیعی می باشد. برخی رخدادهای اقلیمی زمین در سال ۲۰۱۲ سازمان جهانی هواشناسی با همکاری سازمان اقیانوس شناسی و هواشناسی امریکا هر ساله گزارش جامعه از اقلیم کره…

ادامه مطلب

پاورپوینت جامع ژئومورفولوژی ایران

دریافت پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اشکال عمده ناهمواری می باشد. اثرات مورفولوژیکی تنوعات اقلیمی ایران در واقع چهره متنوع اقلیمی ایران عامل پیدایش مناطق کاملا متفاوت از نظر شرایط تخریبی و سیستم های فرسایش و شکل یابی نهایی سطوح…

ادامه مطلب

پاوروینت نقشه های زمین شناسی

دانلود پاورپوینت نقشه های زمین شناسی وانواع آن از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف علم زمین شناسی می باشد. تعریف زمین شناسی زمین شناسی دانش سیاره زمین است ودرباره منشا مواد و اشکال موجود بر آن صحبت می‌کند.مقصود از زمین شناسی ، شناسایی و…

ادامه مطلب

پاورپوینت اقلیم شناسی ایران(آب و هوای ایران)

ایران به دلیل برخورداری از تنوع اقلیمی جایگاه ویژه ای در سطح جهان دارد بگونه ای که بندرت میتوان کشوری را پیدا کرد که در یک زمان چهار اقلیم را در خود داشته باشد پاورپوینت اقلیم شناسی ضمن معرفی اقلیم های ایران به بررسی تاثیر اقلیم برساختار جغرافیای کشورمان پرداخته است شما میتوانید این فایل…

ادامه مطلب