پاورپوینت حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت

دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مقاله آشنایی با بودجه بندی سرمایه ای و تصمیم گیری در شرکتهایی با هزینه های تحقیق و توسعه پایین در حسابداری مدیریت می باشد. حسابداری مدیریت این پاورپوینت در راستای توسعه روش های بودجه بندی سرمایه ای مورد…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری مالی

دریافت پاورپوینت حسابداری مالی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی با مبانی حسابدای مالی و نحوه گزارشگری مالی برای مدیران و دانشجویان این رشته می باشد. چرخه حسابداری در حسابداری مالی مراحل متوالی تجزیه و تحلیل، ثبت،طبقه بندی، تلخیص و گزارشگری فعالیت های مالی واحد تجاری است که د…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری رفتاری

دریافت پاورپوینت حسابداری رفتاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی با حسابداری رفتاری به عنوان یکی از گزارشات حسابداری می باشد. حسابداری رفتاری در واقع حسابداری رفتاری فقط به اندازه گیری اقلام ترازنامه و صورت های مالی و پیش بینی آینده واحدهای تجاری و غیره.. از طیق مطالعه و…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری اسلامی

دریافت پاورپوینت حسابداری اسلامی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران-مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام می باشد. توسعه در ادبیات حسابداری اسلامی .از دهه چهل میلادی به این طرف توسعه به صورت اصطلاحی در اقتصاد رواج یافته است . در آغز توسعه را مترادف  رشد تولید ناخالخ داخلی می…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری سبز

دریافت پاورپوینت حسابداری سبز از شبکه آموزشی پژوهشی ایران-مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با حسابداری سبز در سطح حسابداری کلان و خرد می باشد. حسابداری سبز و مداخله آن در سیستم حسابداری ملی نقش و اهمیت عوامل زیست محیطی در سیستم حسابداری ملی تعیین ارزش منابع طبیعی و ارزش اقتصادی خدمات زیست محیطی،…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی

دریافت پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نحوه حسابداری موسسات دولتی می باشد. تفاوت های سازمان های دولتی و بازرگانی در حسابداری دولتی باباجانی 1-انگیزه و هدف 2-مالکیت 3-منابع مالی 4-هزینه ها 5-درآمدها انگیزه:در موسسات دولتی انگیزه الزامات قانونی و رفع مشکلات اجتماعی…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری مدیریت پرویز بختیاری

دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت پرویز بختیاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نحوه هزینه یابی کیفیت در حسابداری مدیریت می باشد. مدل های هزینه یابی کیفیت در حسابداری مدیریت تعریف های زیادی درباره کیفیت ارائه شده است و وجه مشترک تعریف های زیر نکات زیر است: 1-برتری 2-مبتنی…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری مدیریت رودپشتی

دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت رودپشتی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با هزینه یابی ب مبنای هدف در حسابداری مدیریت می باشد. حسابداری مدیریت بسیاری از شرکتها در نتیجه کاهش سود به رقابت فزآینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایابی بر مبنای هدف به عنوان…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری مدیریت سجادی

دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت سجادی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آموزش ارزش یابی موجودی ها در حسابداری مدیریت است. حسابداری مدیریت سجادی موجودی مواد و کالا بخش زیادی از دارایی های واحد تجاری یا تولیدی را تشکیل می دهد به همین دلیل ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و…

ادامه مطلب

پاورپوینت حسابداری پیمانکاری

دریافت پاورپوینت حسابداری پیمانکاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران-مادسیج هدف از این پاورپوینت آشنایی با نحوه ثبت حسابداری پیمانکاری،حسابداری تغییر قیمت ها یا حسابداری آثار تورم می باشد. حسابداری پیمانکاری پیمان چه کوچک چه بزرگ باشد یک توافق دو طرفه است که به موجب آن پیمانکار می تواند عملیاتی را تعهد و اجرا نماید مانند…

ادامه مطلب