دانلود پاورپوینت فناوری نانو

دریافت پاورپوینت علم و فناوری نانو از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با مبحث نانو می باشد. دنیای نانو مقیاس شیشه ها خود تمیز شونده برای ساختمانهای بلند با قیمت نه چندان بالا کاهش مصرف سوخت و استهلاک موتور خوردرو با افزودن فولرین به روغن…

ادامه مطلب

پاورپوینت کوالانسی و بررسی مولکول ها

دریافت پاورپوینت کوالانسی و بررسی مولکول ها از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با الکترون و اتم می باشد. پیوند کوالانسی ممکن است هر دو نوع اتم یک ترکیب برای ایجاد لایه الکترونی خارجی کامل و پایدار نیاز به کسب الکترون داشته باشند. برای این…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدل الکترون نقطه ای و ساختار لویس

دریافت پاورپوینت مدل الکترون نقطه ای و ساختار لویس از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلی آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با مل الکترون می باشد. مدل الکترون نقطه ای اتم ها در مدل الکترون نقطه ای اتم ها ،الکترون های لایه ظریف اتم را به صورت نقطه هایی اطراف…

ادامه مطلب

پاورپوینت شیمی آلی 1

دریافت پاورپوینت شیمی آلی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته با الکان ها می باشد. نامگذاری الکانها 1- بزرگترین زنجیر را انتخاب می کنیم بزرگترین زنجیر بیشترین کربن را دارد اگر چند زنجیر با کربن یکسان داشته باشیم بزرگترین زنجیر بیشترین شاخه را دارد. 2-…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی

شيمي جزو دروس اغلب دانشجويان تجربي و فني مهندسي ميباشد كه كاربرد هاي زيادي دارد امروزه مشخص شده است که در داخل اتم حدود 35 ذره وجود دارد که سه ذره ی 1-الکترون 2- پروتون 3- نوترون را به عنوان ذرات بنیادی اتم می شناسیم و خواص اتم ها بر اساس همین سه ذره قابل…

ادامه مطلب

پاورپوینت کروماتوگرافی یون

کروماتوگرافی یون کروماتوگرافی تبادل یون یکی ازانواع کروماتوگرافی می باشد. در کروماتوگرافی تبادل یونی جداسازی مواد از نوع کروماتوگرافی که در آنها رزین به جای جاذب در کروماتوگرافی جذبی قرار می‌گیرد، است. مقادیر زیادی از رزین‌های تبادل یونی برای جدا کردن کامل یون‌ها از محلول در آزمایشگاه و نیز در مقیاس صنعتی به کار می‌روند….

ادامه مطلب

پاورپوینت اصول اسپکتروسکوپی

اصول اسپکتروسکوپی اصول اسپکتروسکوپی بر پایه برهمکنش بین ماده و تابش بنا نهاده شده است.اگرماده در معرض تابش الکترومغناطیس قرار بگیرد، مثل نو مادون قرمز ویا…تابش میتواند جذب شود، عبور داده می شود،انعکاس می یابدویا پراکنده شود.در این پاورپوینت در موردانواع تابشها در طیف الکترومغناطیسی بحث شده است.همچنین در مورد انواع روشهای اسپکتروسکوپی توضیحاتی داده…

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی

اسپکترومتری تحرک یونی (Ion mobility specterometry) : در این دستگاه یونها در منبع یونیزاسیون تولید شده و در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی نسبت به بار به اندازه از هم جداسازی شده و به آشکار ساز می رسند.اجزای مهم دستگاه تحرک یونی: 1-منبع یونش 2-شبکه الکتریکی 3-ناحیه رانش 4-شبکه محافظ 5-آشکارساز 6-تقویت کننده 7- جمع…

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکترو الکتروشیمی

اسپکترو الکتروشیمی اسپکتروالکتروشیمی زمینه ایست که الکتروشیمی با طیف بینی تلفیق می شود. فنون اسپکتروالکتروشیمیایی در مطالعه پدیده های الکتروشیمیایی اتفاق افتاده در محلولها و در سطوح الکترودها مفید می باشند. مثال: در یک اندازه گیری اسپکتروالکتروشیمیایی نمونه ای ، یک الکترود شفاف نوری (OTE)، بکار می رودو طیف جذبی مرئی/ماورای بنفش (یا جذب )ماده…

ادامه مطلب

پاورپوینت تشکیل پیوند کربن کربن از طریق ترکیبات بور

تشکیل پیوند کربن کربن از طریق ترکیبات بور بور عدد اتمی 5 و عدد جرمی 10/811 را به خود اختصاص داده است. عنصر بور در سطح زمین به صورت آزاد یافت نمی‌شود و همیشه با ماده‌ای دیگر ترکیب شیمیایی شده‌است. در صنعت تهیه بور بسیار خالص با سختی روبرو است چون این عنصر تمایل زیادی…

ادامه مطلب