دانلود پاورپوینت اسکیزوفرنی در کودکان

دانلود پاورپوینت اسکیزوفرنی در کودکان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران —اسکیزوفرنی یک بیماری روانی جدی است که به طور معمول در اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی بر فرد تاثیر می گذارد. این بیماری یک اختلال روان پریشی است، به این معنا که نابهنجاری های مهم در افکار، اعتقادات، ادراک ، فقدان بینش و از دست…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت مصاحبه بالینی

دانلود رایگان پاورپوینت مصاحبه بالینی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران در مصاحبه انگیزشی که صورت می گیردتوانایی های مشاور بسیار مهم است.در این نوع مصاحبه هدف تغییر نگرش بیمار نسبت به خوبی ها و بدی های ادامه مصرف مواد است. به عبارت دیگرآنچه در این رویکرد مطرح است رفع احساس شک مراجعان به درمان و تشویق…

ادامه مطلب

پاورپوینت مهارت های خرد در مشاوره

دریافت پاورپوینت مهارت های خرد در مشاوره از شبکه آموزشی پژوهشی ایران مشاوره ، توسعه و گسترش آن چیزهایی است که ما در روابط خودبا دیگران به هنگام دردمندی­شان انجام می دهیم .مطمئنا اهمیت رابطه در مشاوره موضوعی اساسی و مرکزی است .اما تعدادی از مهارتهای فردی وجود دارند که باید آموخته شوند واز نظر…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدل های نظارت وراهنمایی

دریافت پاورپوینت مدل های نظارت و راهنمایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران(مدل های مشاوره) برای پی بردن به نمونه های مختلف راهنمایی ، در حال حاضر لازم است تطور تاریخی آن را از نظر مدل های رایج در هر زمان مورد مطالعه قرار دهیم .این مطالعه به ما مجال می دهد که اصول ، هدفها…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های مشاوره گروهی

دریافت پاورپوینت روش های مشاوره گروهی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران صرفنظر از اینکه چه نظریه و روشی را در مشاوره گروهی بکار می بندیم ،باید بدانیم که مشاوره گروهی بطور کلی رابطه ای کمک کننده  است که بدانوسیله به فرد کمک می شود تا خود را از سردرگمی و درد و رنجهایش بیرون کند…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس (4)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش تلفیقی ) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران چهارمین و آخرین روش تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم ، روش تلفیقی است . این روش تدریس ، بیش از هر روش دیگری در پژوهش های مختلف تربیتی بررسی شده است .یکی از نکات مشترک روش های تلفیقی ، استفاده از تقریر…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس (3)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش نمایش علمی) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران: یکی از روش های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم روش نمایش علمی است .این روش سابقه نسبتا طولانی دارد ودر این روش دانش آموزان مهارت های خاص را براساس دیدن ،شنیدن وتمرین کردن چه به صورت فردی وچه به صورت جمعی می…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس(1)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش به یادسپاری) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران روش تدریس ، مجموعه تدابیر منظمی است که معلم برای هدایت فعالیت ها به منظور دستیابی به اهداف آموزشی با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند .انتخاب روش تدریس ، از عناصر مهم تحقق اهداف آموزشی به شمارمی آید.شناخت تاریخ…

ادامه مطلب

پاورپوینت گفتاردرمانی

دریافت پاورپوینت گفتاردرمانی در بیماری لکنت زبان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران لکنت زبان یکی از مشکلات عمده در دوران کودکی است که درگروه  اختلالات و ناروانی‌های گفتاری قرار می گیرد.هنگامی که در گفتار طبیعی انسان اشکالی غیر طبیعی و یکباره ایجاد می شود ، در این جا سخن از لکنت زبان به میان می…

ادامه مطلب

پاورپوینت اوتیسم

دریافت پاورپوینت اوتیسم از شبکه آموزشی پژوهشی ایران بیماری اُتیسم نوعی نقص در رشد است که تقریبا دائمی است ودر  نوع ارتباط فرد با اطرافیانش تاثیرگذار است. آنهایی که اُتیست هستند در برقراری حتی یک ارتباط ساده با دیگران دچار مشکل می شوندودر فهمیدن وابراز عواطف به دیگران مایوس می شوند. کودکی که اتیسم دارد،…

ادامه مطلب