پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی

دریافت پاورپوینت اصول حسابداری و هزینه یابی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی صنایع با مدیریت و برنامه ریزی هزینه یابی می باشد. اصول حسابداری و هزینه یابی مجموعه قواعد و روش هایی است که با بکارگیری آن اطلاعات مالی و اقتصادی یک موسسه یا…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع

دریافت پاورپوینت مدیریت کیفیت از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی صنایع با تعریف کیفیت می باشد. تعریف کیفیت مجموعه خصوصیات و ویژگی های یک محصول با خدمت که در بر گیرنده توانایی آن در برآوردن نیازهای تلویحی و معین باشد. ابعاد کیفیت ابعاد کیفیت شامل:عملکرد،خصوصیت،دوام،خدمات،تطابق،قابل…

ادامه مطلب