پاورپوینت ترکیب های یونی

دریافت پاورپوینت ترکیب های یونی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شیمی با انواع پیوندها می باشد. قاعده هشتایی و واکنش پذیری اتم ها هشتایی شدن الکترون های لایه ظرفیت اتمها و رسیدن به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب معیاری برای پایداری اتمها و واکنش…

ادامه مطلب