درمان با ذهن

درمان با ذهن وضعیت ذهنی، قسمت عمده ای از  زندگی ما انسان ها را تشکیل داده است. چون چیزی که سرنوشت ما را تعیین کرده و آینده ما را رغم می زند همین ذهن است. اکثر اوقات بهترین و ماهرترین پزشکان، حتی با استفاده از گرانترین داروها نمی توانند در بهبود  مراجعان  موثر واقع شوند  و این…

ادامه مطلب