دانلود رایگان مقاله کاربرد فناوری نانو در دندانپزشکی

دانلود رایگان مقاله کاربرد فناوری نانو در دندانپزشکی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با فناوری نانو در حوزه دندانپزشکی می باشد. مقدمه دندان ها یکی از اولین اعضایی هستند که در برخورد با اشخاص دیده می شوند و در زیبایی و جذابیت انسان بسیار موثرند…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با ویروس های تنفسی ، تومور پرندگان و …. می باشد. کشت ویروس ها ویروس ها انگل اجباری سلول ها هستند بنابر این اگر ویروس حیوانی است باید در سلول بافت حساس حیوانی و…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه روانشناسی عمومی

دانلود رایگان جزوه روانشناسی عمومی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با ماهیت روانشناسی و رویکردهای ان می باشد. مطالعه ذهن و رفتار روان شناسی در یک تعریف رسمی عبارت است از مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی در این تعریف سه اصطلاح کلیدی علم و…

ادامه مطلب

دانلود جزوه راهنمای بهداشت دهان و دندان

دانلود جزوه راهنمای بهداشت دهان و دندان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با بهداشت دهان می باشد. چگونه در تمام عمر دندان هایی زیبا و سالم داشته باشیم باید دانست با توجه به پیشرفت های علم دندانپزشکی و امکانات پیشگیری و درمان بیماری های…

ادامه مطلب

دانلود جزوه جراحی دهان و فک و صورت کودکان

دانلود جزوه جراحی دهان و فک و صورت کودکان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با بیحسی، انجام عمل جراحی حفره دهان و … می باشد. بیحسی انجام هرگونه عمل جراحی در حفره دهان مستلزم بیحسی مطابق با آن عمل جراحی می باشد روش بیحسی و…

ادامه مطلب

دانلود جزوه پوسیدگی دندان

دانلود جزوه پوسیدگی دندان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با تاریخچه پوسیدگی دندان، آناتومی دندان و…. می باشد. نظریه آنزیمی در این نظریه عامل ایجاد پوسیدگی را آنزیمهای داخل دندان می داننند که از داخل دندان سرچشمه می گیرد. اساس این نظریه بران است…

ادامه مطلب