تروجان چیست؟ و چگونه در مقابل آن ایمن شویم؟

تروجان چیست؟ و چگونه در مقابل آن ایمن شویم؟ تروجان چیست؟ تروجان نوعی بدافزار قدرتمند است.این بدافزار برخلاف سایر ویروسها قادر به تکثیر شدن نمیباشد. تروجان دقیقا مثل سایر برنامه های کاربردی کار میکند با این تفاوت که نرم افزار مربوطه قطعه کد هایی را که در اصل عامل تروجان هستند حمل میکند که پس…

ادامه مطلب