دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با آنژین و داروهای آن و…. می باشد. فارماکولوژی فارماکولوژی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود: 1-فارماکودینامیک: که به بررسی اثر داروها بر بدن می پردازد. 2- فارماکوکینیتیک : که به بررسی اثر بدن…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه جنین شناسی اسکلتی

دانلود رایگان جزوه جنین شناسی اسکلتی از شبکه آموزشی پزوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با دستگاه های بدن می باشد. مقدمه ای بر جنین شناسی اسکلتی برای مطالعه جنین شناسی دستگاه های بدن باید مطالعه را از زمانی انجام داد که اندام زایی انجام می شود. یعنی هفته…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه مبانی ایمنی شناسی

دانلود رایگان جزوه مبانی ایمنی شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با سیستم ایمنی می باشد. تاریخچه ایمنی شناسی سخن از ایمنی شناسی است که در در سال های اخیر به عنوان یک علم مستقل در قلمرو علوم جلوه گر شد و مخصوصا به…

ادامه مطلب

دانلود جزوه جراحی دهان و فک و صورت کودکان

دانلود جزوه جراحی دهان و فک و صورت کودکان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با بیحسی، انجام عمل جراحی حفره دهان و … می باشد. بیحسی انجام هرگونه عمل جراحی در حفره دهان مستلزم بیحسی مطابق با آن عمل جراحی می باشد روش بیحسی و…

ادامه مطلب

دانلود جزوه پوسیدگی دندان

دانلود جزوه پوسیدگی دندان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با تاریخچه پوسیدگی دندان، آناتومی دندان و…. می باشد. نظریه آنزیمی در این نظریه عامل ایجاد پوسیدگی را آنزیمهای داخل دندان می داننند که از داخل دندان سرچشمه می گیرد. اساس این نظریه بران است…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه مواد در دندانپزشکی

دانلود رایگان جزوه مواد در دندانپزشکی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان دندانپزشکی با مشخصات و خواص ماده ،لحیم های مورد استفاده در دندانپزشکی و… می باشد. مواد قالب گیری هدف از قالب گیری در دندانپزشکی بدست آوردن وضعیت منفی صحیح و دقیقی است که تمام جزئیات…

ادامه مطلب