آموزش روشن بینی

آموزش روشن بینی تاکید بر نیروهای درونی و قدرت ذهنی، مواردی هستند که بشر امروز در میان گرفتاری ها و مشکلاتی که عامل بیماری های روحی و روانی بسیاری شده اند بیشتر از گذشته به آن ها احتیاج دارد . انسان ها به همان نسبت که جسم خود را تقویت می کنند قادرند نیروهای نهفته…

ادامه مطلب