مهارت های ارتباط موثر زناشویی (ویدئویی)

اکثر مشاوران ازدواج معتقدند که ارتباطات می تواند یک رابطه خویشاوندی را ایجاد یا نابود کند. اگر مردان و زنان با همسران خود ارتباط موثری نداشته باشند، به احتمال زیاد هر دو به تجربه های نا خوشایند خشم و رنجش و سرخوردگی خواهند رسید. از سوی دیگر، زن و شوهری که ارتباط موثری با یکدیگر…

ادامه مطلب

روانشناسی: روابط بین فردی و نقش آن در زندگی زناشویی

برای تعریف روابط بین فردی ابتدا لازم است ارتباط را به صورت مختصر تعریف کنیم .ارتباط عبارتست از انتقال مفاهیم یا معانی یا پیام از شخصی به شخص دیگر و هر قدر میزان انتقال پیام دقیق تر و روشن نر باشد ارتباط موثرتر است.  2 نوع ارتباط داریم که عبارتند از: ارتباط کلامی و ارتباط…

ادامه مطلب