جزوه شناخت محیط زیست

جمعیت یکی از مفاهیم بنیادي در علوم محیطی است. این اصطلاح، در مواردي که بدون توصیف به کار رفته باشد، همواره به گروهی از افراد اطلاق میشود که همگی به یک گونه واحد تعلق داشته باشند. ولی آیا چند نفر در یک جمعیت قرار دارند و یا این که جمعیت به چه میزان فضا را…

ادامه مطلب