دانلود رایگان پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی

دانلود رایگان پاورپوینت اصول اساسی فارماکولوژی از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی دانشجویان رشته اتاق عمل با فارماکوکینتیک هوشبری های استنشاقی می باشد. شانت شانت راست به چپ سبب کندی القاء بیهوشی می شود که احتمالا تاثیر این شانت از نظر بالینی آشکار نیست تبخیری ها با افزایش…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته دندانپزشکی با آنژین و داروهای آن و…. می باشد. فارماکولوژی فارماکولوژی به دو شاخه اصلی تقسیم می شود: 1-فارماکودینامیک: که به بررسی اثر داروها بر بدن می پردازد. 2- فارماکوکینیتیک : که به بررسی اثر بدن…

ادامه مطلب