کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژِی

کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژِی دانلود رایگان کتاب فرهنگ لغات بیوتکنولوژِ از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج بیوتکنولوژی مهندسی شیمی بیوتکنولوژی یکی از زمینه‌های نوین، مدرن و درحال توسعه دانش و فناوری می‌باشد که با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از میکروارگانیسم‌ها و سیستم‌ها و فرآیندهای بیوتکنولوژیکی به تولید و خدمات در صنایع شیمیایی می‌پردازد. این…

ادامه مطلب