دانلود رایگان جزوه بافت شناسی

دانلود رایگان جزوه بافت شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته فیزیولوژی با دستگاه گوارش و …. می باشد. دستگاه گوارش دستگاه گوارش تشکیل شده است از یک لوله گوارش که از دهان آغاز می شود و به مخرج ختم می گردد علاوه بر این دارای…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی 1

دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته ارتوپدی با فیزیولوژی بافت عصبی و … می باشد. تعریف فیزیولوژی فیزیولوژی واژه ای فرانسوی است ، به معنی دانش مربوط به نقش ویژه ی اعضا  و قسمت های مختلف بدن موجودات زنده در فرهنگ…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه کمک های اولیه

دانلود رایگان جزوه کمک های اولیه آز شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته فیزیوتراپی با کمک های اولیه و خطرات آنی و تهدید کننده حیات می باشد.  لزوم آموزش کمک های اولیه اغلب آسیب ها  و بیماری های نیازی به اخیا و مراقبت پزشکی ندارند و اکثر…

ادامه مطلب