سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ( Building Management System ) یا به اختصار BMS به مجموعه سخت افزار و نرم افزارهایی گفته می شود که به منظور یکپارچه سازی قسمت های مهم ساختمان در آن نصب می شوند. وظیقه این سیستم کاهش مصارف غیرضروری و حتی کاهش مصرف که بر اساس نیاز واقعی ساکنان سازگار می کند،…

ادامه مطلب

فیلم روانگرایی خاک

روانگرایی خاک و به طور کلی تر خاک های روانگرا از جمله خاک های مسئله داری هستند که در اثر نیروهای ناگهانی و تحت شرایط مناسب از جمله اشباع بودن و عدم امکان زهکشی مناسب، با از دست دادن مقاومت برشی خود به حالت مایع در می آیند. این پدیده معمولا در خاک های ماسه…

ادامه مطلب