قانون جاذبه

قانون جاذبه طبق قانون جذب انسان به هر چیزی که فکر کند، اعم از زشت یا زیبا، خوب یا بد در دنیای واقعی رخ خواهد داد. فقط کافیست بر روی آن تمرکز کند و از نظر ذهنی با آن موضوع ارتباط برقرار کند .این قانون بر زندگی ما جاری بوده ولی بیشتر ما از وجود…

ادامه مطلب