منابع جامع کارشناسی ارشد حسابداری

مجموعه حسابداری در این پست منابع جامع  کارشناسی ارشد رشته ی حسابداری معرفی می شود .  آزمون با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات آن ۱۳۰ سوال و زمان پاسخگویی به آنها ۲۱۰ دقیقه است. دروس این مجموعه شامل: زبان عمومی و تخصصی – حسابداری مالی – حسابداری صنعتی – حسابرسی – ریاضی و…

ادامه مطلب