منابع جامع کارشناسی ارشد حسابداري

مجموعه حسابداری در این پست منابع جامع  کارشناسی ارشد رشته ي حسابداري معرفی می شود .  آزمون با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات آن 130 سوال و زمان پاسخگویی به آنها 210 دقیقه است. دروس این مجموعه شامل: زبان عمومی و تخصصی – حسابداری مالی – حسابداری صنعتی – حسابرسی – ریاضی و…

ادامه مطلب