پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390)

پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390) Organic Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی ارگانیک توسط رعنایی کردشویی و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی ارگانیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی ارگانیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(جذب اعتماد مردم از سلامت محصولات بازار ارگانیک و…

ادامه مطلب

دکتر آرین قلی پور

  نام و نام خانوادگی : دکتر آرین قلی پور درجه علمی : استاد سوابق شغلی / زمینه های تخصصی : زمینه های تخصصی – تحقیقاتی : جامعه شناسی سازمان ها -رفتار سازمانی – مدیریت استراتژیک توضیحات : تلفن: 61117745 دور نگار: آدرس پستی: بزرگراه جلال آل احمد – پل نصر- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران…

ادامه مطلب

معرفی رشته مدیریت به همراه نظرات کاربردی دانش آموختگان کارشناسی ارشد

مقدمه : برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل اولین موضوع در معرفی رشته مدیریت این است که تعریف مدیریت چیست؟ اگر این سوال ساده را از چندین نفر بپرسید و با پاسخ خود مقایسه کنید، قطعا با جواب های متفاوتی رو به رو خواهید شد که احتمالا تمامی آنها نیز صحیح هستند. این موضوع نشان دهنده مفهوم عمیق، گسترده و مهم…

ادامه مطلب