منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات به منظور راحتی دانشجویان در انتخاب منابعی که باید برای کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات مطالعه نمایند ، منابع زیر را برای مطالعه و آمادگی در هر درس پیشنهاد می کنیم . این منابع را بر اساس پیشنهاد اساتید ،‌ مطالعه ی نظرات سایر دانشجویان در سایت های مختلف مبنی…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی با کد رشته ۱۱۱۹ در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی معرفی می شود . آزمون این مجموعه با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات آن ۲۹۰ سوال و زمان پاسخگویی به آنها ۱۳۰ دقیقه است. دروس این مجموعه شامل: زبان عمومی و…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل با کد رشته ۱۱۳۰ در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     علوم سیاسی ۲)     روابط بین الملل ۳)     مطالعات منطقه ای ۴)     اندیشه سیاسی در اسلام ۵)     دیپلماسی و…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

مجموعه علوم اقتصادی با کد رشته ۱۱۰۵   در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     علوم اقتصادی ۲)     توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۳)     برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ۴)     اقتصاد انرژی آزمون با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

مجموعه زبان انگلیسی با کد رشته ۱۱۲۱ در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد زبان انگلیسی معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     آموزش زبان انگلیسی ۲)     زبان و ادبیات انگلیسی ۳)     مترجمی زبان انگلیسی آزمون با یک دفترچه برگزار می شود که تعداد سوالات آن  ۲۴۰ سوال و…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد جغرافیا

مجموعه جغرافیا با کد رشته ۱۱۰۲   در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد جغرافیا معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     جغرافیای طبیعی ۲)     جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۳)     جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۴)     جغرافیای نظامی ۵)     جغرافیا – برنامه ریزی توریسم آزمون با یک دفترچه برگزار…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد تربیت بدنی

مجموعه تربیت بدنی با کد رشته ۱۱۰۶   در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد تربیت بدنی معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲)     فیزیولوژی ورزشی ۳)     بیومکانیک ورزشی ۴)     رفتار حرکتی ۵)     حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ۶)     مدیریت ورزشی آزمون با یک…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد تاریخ

مجموعه تاریخ با کد رشته ۱۱۰۷  در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد تاریخ معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     تاریخ – تاریخ ایران باستان ۲)     تاریخ – تاریخ ایران اسلامی ۳)     تاریخ – مطالعات خلیج فارس ۴)     تاریخ انقلاب اسلامی ۵)     تاریخ – تاریخ اسلام ۶)     تاریخ…

ادامه مطلب

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی با کد رشته ۱۱۱۲   در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی –  فقه و مبانی حقوق اسلامی معرفی می شود . آزمون این مجموعه با یک دفترچه برگزار می شود، که شامل ۱۱۰ سوال است و زمان پاسخگویی به آنها ۱۲۰…

ادامه مطلب

منابع جامع کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث با کد رشته ۱۱۱۱  در این پست منابع جامع کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: ۱)     علوم قرآنی و حدیث ۲)     علوم قرآنی ۳)     علوم حدیث ۴)     نهج البلاغه…

ادامه مطلب