منابع کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

منابع كارشناسي ارشد فناوري اطلاعات به منظور راحتي دانشجويان در انتخاب منابعي كه بايد براي كنكور كارشناسي ارشد فناوري اطلاعات مطالعه نمايند ، منابع زير را براي مطالعه و آمادگي در هر درس پيشنهاد مي كنيم . اين منابع را بر اساس پيشنهاد اساتيد ،‌ مطالعه ي نظرات ساير دانشجويان در سايت هاي مختلف مبني…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني

مجموعه علوم کتابداری و اطلاع رسانی با کد رشته 1119 در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني معرفی می شود . آزمون این مجموعه با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات آن 290 سوال و زمان پاسخگویی به آنها 130 دقیقه است. دروس این مجموعه شامل: زبان عمومی و…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل با کد رشته 1130 در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد علوم سياسي و روابط بين الملل معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     علوم سیاسی 2)     روابط بین الملل 3)     مطالعات منطقه ای 4)     اندیشه سیاسی در اسلام 5)     دیپلماسی و…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

مجموعه علوم اقتصادی با کد رشته 1105   در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد علوم اقتصادي معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     علوم اقتصادی 2)     توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3)     برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 4)     اقتصاد انرژی آزمون با یک دفترچه برگزار می شود، تعداد سوالات…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد زبان انگليسي

مجموعه زبان انگلیسی با کد رشته 1121 در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد زبان انگليسي معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     آموزش زبان انگلیسی 2)     زبان و ادبیات انگلیسی 3)     مترجمی زبان انگلیسی آزمون با یک دفترچه برگزار می شود که تعداد سوالات آن  240 سوال و…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد جغرافيا

مجموعه جغرافیا با کد رشته 1102   در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد جغرافيا معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     جغرافیای طبیعی 2)     جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 3)     جغرافیا و برنامه ریزی شهری 4)     جغرافیای نظامی 5)     جغرافیا – برنامه ریزی توریسم آزمون با یک دفترچه برگزار…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد تربيت بدني

مجموعه تربیت بدنی با کد رشته 1106   در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد تربيت بدني معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     تربیت بدنی و علوم ورزشی 2)     فیزیولوژی ورزشی 3)     بیومکانیک ورزشی 4)     رفتار حرکتی 5)     حرکات اصلاحی و آسیب شناسی 6)     مدیریت ورزشی آزمون با یک…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد تاريخ

مجموعه تاریخ با کد رشته 1107  در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد تاريخ معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     تاریخ – تاریخ ایران باستان 2)     تاریخ – تاریخ ایران اسلامی 3)     تاریخ – مطالعات خلیج فارس 4)     تاریخ انقلاب اسلامی 5)     تاریخ – تاریخ اسلام 6)     تاریخ…

ادامه مطلب

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی با کد رشته 1112   در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد الهیات و معارف اسلامی –  فقه و مبانی حقوق اسلامی معرفی می شود . آزمون این مجموعه با یک دفترچه برگزار می شود، که شامل 110 سوال است و زمان پاسخگویی به آنها 120…

ادامه مطلب

منابع جامع كارشناسي ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

مجموعه الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث با کد رشته 1111  در این پست منابع جامع كارشناسي ارشد الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث معرفی می شود . این مجموعه شامل گرایش های زیر می باشد: 1)     علوم قرآنی و حدیث 2)     علوم قرآنی 3)     علوم حدیث 4)     نهج البلاغه…

ادامه مطلب