معرفی منابع زبان عمومی دکترا (لغت)

معرفی منابع زبان عمومی دکترا (لغت) سوالات آزمون زبان عمومی دکتری شامل سه بخش لغت، گرامر و Reading یا همان درک مطلب می باشند. ما در سایت مادسیج برای هر بخش منابعی مناسب را به شما معرفی میکنیم. اولین بخش، بخش لغت می باشد. با توجه به پراکندگی لغات به کار برده شده در کنکور…

ادامه مطلب