دانلود جزوه درس اصول شکل دادن فلزات

دانلود جزوه درس اصول شکل دادن فلزات از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با فرآیندهای شکل دهی فلزی و … می باشد. مقدمه شکل دهی فلزات شامل فرآیندهایی است که در آن ها یک شمشال یا پولک فلزی به وسیله چند ابزار یا قالب…

ادامه مطلب

دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2

دانلود جزوه خواص مکانیکی مواد 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با تقسیم بندی شکست و …. می باشد. تقسیم بندی شکست 1- شکست ترد: در شکست ترد در مورد فلزات معمولا همراه با اشاعه ی سریع ترک است و ظاهرا ماکروسکوپی تغییر…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه ریخته گری 1

دانلود رایگان جزوه ریخته گری 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با ریخته گری و آلیاژهای غیرآهنی و . .. می باشد. ریخته گری ذوب و تهیه ی آلیاژ و ریختن در محفظه ای به نام قالب را ریخته گری می گویند. نکات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه خواص مکانیکی مواد 1

دانلود رایگان جزوه خواص مکانیکی مواد 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مواد با نقص نقطه ای و نقص ذاتی و … می باشد. اختلاف بینشکل دوقلویی و لغزشی اولین اختلاف در آرایش اتم ها است ، در لغزش تغییر شکل آرایش اتم ها…

ادامه مطلب