زندگی در فضا (ویدئویی)

زندگی در فضا مانند زندگی بر روی زمین نیست. تقریبا تمام جنبه های این دو نوع زندگی متفاوت است. بدن ما در فضا تغییر می کند. روش هایی که ما در فضا تمیز و مرتب می مانیم هم کاملا متفاوت است. در زمین پاهای ما وزن ما را تحمل می کنند و این باعث می…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1

دانلود رایگان جزوه مبانی مهندسی برق و الکترونیک 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی هوافضا با کمیت های الکتریکی و … می باشد. کمیت های الکتریکی 1- ولتاژ 2- جریان  3- توان  4- انرژی  5- با الکتریکی  6- شار الکتریکی سلف : یک عنصر…

ادامه مطلب