آموزش زبان انگلیسی از طریق مکالمه- بخش دوم(4 ویدئو)

این مجموعه مطالب برای آموزش واژگان، عبارات و اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره زبان انگلیسی است. همان گونه که می دانید برای این که به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه و زبان دوم تسلط داشته باشیم، ضروری است تا با اصطلاحات و واژگان روزمره زبان انگلیسی آشنایی داشته باشیم .مجموعه حاضر با هدف…

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی از طریق مکالمه- بخش اول (5 ویدئو)

می توان گفت در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی باید تنوع داشت و از منابع مختلف آموزش زبان انگلیسی استفاده نمود تا زبان آموز خسته نشود. در عین حال باید تعادل را هنگام خوانده گرامر و یا منابع آموزش مکالمه و دیالوگ و … حفظ نمود تا زبان آموز از روند کارهای تکراری خسته نشود.در…

ادامه مطلب