آشنایی اولیه با ویندوز ۱۰ به زبان ساده (قسمت۳)

  تا به اینجا در مجموعه پست های آشنایی اولیه با ویندوز ۱۰ به زبان ساده (قسمت ۱) و آشنایی اولیه با ویندوز ۱۰ به زبان ساده (قسمت ۲) به بیان ویژگی های اولیه و ظاهری ویندوز ۱۰ پرداختیم حال ما در مادسیج با دیدی جزیی تر به سراغ قسمت هایی دیگر این ویندوز جدید می…

ادامه مطلب