آزمون آیلتس: مقالات رایتینگ تسک 2

مقاله استدلالی چیست؟ مقاله استدلالی به بررسی نظرات مختلف در مورد یک موضوع یا ایده خاص می پردازد. نویسنده باید دلایل و حقایقی را برای دفاع از هر استدلال بیاورد. سپس ممکن است نظرات خود را بر اساس شناخت دیدگاه های متفاوت بیان کند. محتوای مقاله باید مربوط به سوال باشد. ایده های بیان شده…

ادامه مطلب

آیلتس: آماده شدن جهت آزمون -بخش اول

یکی از تمرینات بسیار پر کاربرد و بسیار جذاب جهت آمادگی برای شرکت در آزمون آیلتس گوش دادن و خواندن متون واقعی از صحبت های افرادی است که زبان انگلیسی زبان مادری آن هاست و با این زبان کار و فعالیت های روزمره خود را پی گیری می نمایند. این تمرین اشکال متفاوتی دارد از…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ آزمون آیلتس (ویدئویی)

مهارت ریدینگ آزمون ایلتس یکی از مهمترین بخش های این آزمون را تشکیل می دهد و می تواند در نتیجه قبولی و یا عدم قبول شرکت کنندگان در آزمون تاثیر مستقیم داشته باشد. البته بسیاری از شرکت کنندگان ممکن است با انجام اشتباهی کوچک یا عدم دقت در کلیدهای اصلی متن داده شده، تمام زحمات…

ادامه مطلب