آموزش زبان فرانسه -بخش اول (5 ویدئو)

زبان فرانسه زبان شیرینی است. حدود 200 میلیون نفر در سرتاسر دنیا به این زبان تکلم می کنند. فرانسوی یکی از زبانهای هند و اروپایی است. با توجه به تفاوت هایی که در زبان فرانسه و زبان فارسی برای بیان کلمات، جملات و نحوه به کار گرفتن اصوات وجود دارد، یادگیری این زبان نیز می تواند…

ادامه مطلب

مهارت ریدینگ آزمون آیلتس (ویدئویی)

مهارت ریدینگ آزمون ایلتس یکی از مهمترین بخش های این آزمون را تشکیل می دهد و می تواند در نتیجه قبولی و یا عدم قبول شرکت کنندگان در آزمون تاثیر مستقیم داشته باشد. البته بسیاری از شرکت کنندگان ممکن است با انجام اشتباهی کوچک یا عدم دقت در کلیدهای اصلی متن داده شده، تمام زحمات…

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی از طریق مکالمه- بخش دوم(4 ویدئو)

این مجموعه مطالب برای آموزش واژگان، عبارات و اصطلاحات رایج در مکالمات روزمره زبان انگلیسی است. همان گونه که می دانید برای این که به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بیگانه و زبان دوم تسلط داشته باشیم، ضروری است تا با اصطلاحات و واژگان روزمره زبان انگلیسی آشنایی داشته باشیم .مجموعه حاضر با هدف…

ادامه مطلب

آموزش زبان انگلیسی از طریق مکالمه- بخش اول (5 ویدئو)

می توان گفت در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی باید تنوع داشت و از منابع مختلف آموزش زبان انگلیسی استفاده نمود تا زبان آموز خسته نشود. در عین حال باید تعادل را هنگام خوانده گرامر و یا منابع آموزش مکالمه و دیالوگ و … حفظ نمود تا زبان آموز از روند کارهای تکراری خسته نشود.در…

ادامه مطلب