پاورپوينت حقوق درياها

تعریف حقوق دریاها : حقوق دریاها یا حقوق بین الملل دریاها یکی از شعبات نوین حقوق بین الملل و مجموعه ی مقرّراتی است که کشورها باید آن را در روابط بین المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند. دولت ها حقوق دریاها را هم باید در زمان صلح و هم در زمان جنگ اجرا…

ادامه مطلب

پاورپوينت حقوق اساسي

اهداف كلي :‌ آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق، رشته هاي حقوق، كليات مربوط به حقوق اساسي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اهداف جزئي : – آشنايي دانشجويان با تعريف حقوق و رشته هاي آن – آشنايي دانشجويان با منابع حقوق خصوصاً منابع حقوق اساسي – آشنايي دانشجويان با كليّات فلسفي مربوط به حقوق اساسي…

ادامه مطلب

پاورپوينت قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران

قوه قضاييه چيست؟ —براساس اصل 156 قانون اساسي قوه‏ قضاييه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است.   1  قوه قضائيه چيست ؟ 2 وظايف قوه قضاييه چيست؟ 3 رييس قوه قضاييه كيست و چگونه و براي چه مدت انتخاب مي شود؟ 4 وظايف رييس…

ادامه مطلب

پاورپوينت قانون كار

تعريف قرارداد كار : به استناد ماده 7قانون کار؛ قرارداد كارعبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.     1    تعریف کارگر 2    تعريف كارفرما 3 تعريف كارگاه 4 تعريف قرارداد كار 5 شرايط…

ادامه مطلب

پاورپوينت قانون مجازات اسلامی

تعاريف ماده 1- قانون مجازات اسلامي مشتمل بر جرائم و مجازات‌هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است. ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.    …

ادامه مطلب

پاورپوينت ساختار اجرائي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران : – نهاد رهبری – قوه مجريه – قوه مقننه – قوه قضائيه   l    تعريف قانون 2   قاعده حقوقي 3   قانون اساسي 4 طريقه وضع قانون اساسي 5  تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي 6 تعريف دولت    

ادامه مطلب

پاورپوينت آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زير نظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحناء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند…

ادامه مطلب

پاورپوينت بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی (wto)

عبارت ( intellectual prorerty rights)به زبان انگلیسی که معادل حقوق مالکیت فکری در فارسی میباشد در کتب حقوقی ما بیشتر به حقوق مالکیت معنوی ترجمه شده است . حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از افرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی صنعتی ادبی هنری این…

ادامه مطلب

پاورپوينت آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد. در قوانین و مقررات دولتی و عمومی تعریف مشخصی از ” قانون“ و ”مقررات“ نداریم. لکن در فرهنگ لغت علی اکبر دهخدا چنین تعریف شده است: –  قانون:…

ادامه مطلب