جلسه 5 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (رمزنگاري نامتقارن يا كليد عمومي)

دانلود رايگان پاورپوینت جامع  امنيت داده و شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم ….

ادامه مطلب

جلسه 4 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (رمزنگاري متقارن)

دانلود رايگان پاورپوینت جامع  امنيت داده و شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم ….

ادامه مطلب

جلسه 3 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (مفاهيم رمزنگاري و رمزنگاري كلاسيك)

دانلود رايگان پاورپوینت جامع  امنيت داده و شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم ….

ادامه مطلب

جلسه 2 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (مرور مكانيزم هاي تامين امنيت)

دانلود رايگان پاورپوینت جامع  امنيت داده و شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم ….

ادامه مطلب

جلسه 1 : پاورپوينت امنيت داده و شبكه (مفاهيم و تعاريف اوليه)

دانلود رايگان پاورپوینت جامع  امنيت داده و شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم ….

ادامه مطلب

پاورپوينت مفاهيم امنيت شبكه

دانلود رايگان پاورپوينت مفاهيم امنيت شبكه از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم . پاورپوينتي كه…

ادامه مطلب

پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری

دانلود رايگان پاورپوینت  امنیت شبکه های کامپیوتری از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم . پاورپوينتي…

ادامه مطلب

پاورپوينت امنيت ارتباطات

دانلود رايگان پاورپوینت  تصويري امنيت ارتباطات از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم . پاورپوينتي كه…

ادامه مطلب

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

دانلود پاور پوینت شبکه های کامپیوتری پیشرفته در سایت علمی – پژوهشی ماد سیج در اینجا قصد داریم پاورپوینت شبکه های کامیوتری پیشرفته را برای دانلود قرار دهیم . در این پاورپوینت شما دانشجو و پژوهشگر گرامی با انواع شبکه های کامپیوتری  باسیم و بی سیم  انواع شبکه های LANوWAN آشنا شده ،در ضمن با مدل مرجع…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت اصول پایگاه داده (قسمت پنجم)

اصول پایگاه داده (قسمت پنجم) First Normal Form(1NF) يک جدول در فرم اول نرمال (1NF) است اگر و فقط اگر فاقد گروه داده تکرار شونده باشد. به عبارت ديگر هر ستون در جدول دارای مقدار اتميک باشد. در مدل رابطه ای هر جدولی حداقل در فرم اول نرمال هست زيرا از الزامات مدل اين است…

ادامه مطلب