پاورپوینت چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران

دانلود پاورپوینت چکیده کتاب بوروکراسی و توسعه در ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج بوروکراسی و توسعه در ایران این کتاب دارای سه بخش است . بخش نخست به مبانی نظری و مدل های مدیریت دولتی تطبیقی پرداخته است که در مورد مفاهیم بوروکراسی و تحول در نظام اداری و سیاسی بحث می…

ادامه مطلب